Bedrijfsprofiel

Anders Administratie is een dienstverlenende organisatie. Bij ons betekent dit dat zij zich zoveel mogelijk richt op de behoeftes van de klant. Een ondernemer heeft niet altijd de gelegenheid (of zin) om de stukken op een bepaalde wijze op te leveren. Anders Administratie richt haar werkwijze zo in dat omgegaan kan worden met de wijze waarop spullen worden aangeleverd en er uiteindelijk een nette administratie voorhanden is ten behoeve van alle belanghebbenden, zoals daar zijn de Belastingdienst, de bank, maar bovenal de ondernemer zelf.

Hiernaast stelt Anders Administratie zich ten doel de administratie zo in te richten, dat er informatie beschikbaar komt waar de ondernemer in de dagelijkse bedrijfsvoering iets aan heeft, of dat nou omzetcijfers zijn of openstaande posten.

Een administratie is niet alleen een last, maar het kan ook een onmisbare informatiebron zijn!